ТЕЛЕВИЗИОННА РЕКЛАМА
Изпратете вълнуващо послание

ТЕЛЕВИЗИОНЕН РЕКЛАМЕН КЛИП ЗА ВАШИЯ ПРОДУКТ

В България телевизията продължава да е най-силният рекламен канал за достигане до възможно най-голяма аудитория. Затова телевизионните рекламни клипове си остават добър инструмент за представяне на марки и продукти, насочени към широк кръг крайни потребители.
Обикновено телевизионните рекламните клипове се възприемат като скъп продукт. Все пак, ако се подходи към концепцията рационално и креативно, бюджетът може да бъде събран в разумни граници, без това да се отразява на качеството на клипа.

ТАКА МОЖЕ ДА ИЗГЛЕЖДА ВАШИЯТ ТВ КЛИП

КАК ЩЕ ИЗРАБОТИМ ВАШИЯ ТВ КЛИП

КОНЦЕПЦИЯ

На базата на анализ на вкусовете и очакванията на целевата аудитория екипът ни ще предложи концепция, която да създаде желаното внушение. Концепцията ще бъде разработена в тясно сътрудничество с Вашия екип, за да отразява Вашите маркетингови цели.

СЦЕНАРИЙ

Одобрената концепция ще бъде разписана подробно в сценарий, съдържащ всички елементи на клипа– сцени, реплики, графика и дикторски текст. Сценарият ще бъде визуализиран с подробен сториборд, по който ще се води режисурата при заснемането.

ЗАСНЕМАНЕ

On Screen Production се ангажира с цялата организация на снимачния процес – подсигуряване на техника и екип, подбор на актьори/статисти, осигуряване на подходящи локации (вкл. разрешителни, ако е необходимо), реквизит и гардероб.

ПОСТ-ПРОДУКЦИЯ

Студиото ни за пост-продукция осигурява цялостната обработка на клипа, за да стане визуално атрактивен и „да не се изгуби“ в рекламния блок. Можем да предложим богат избор от диктори и музика. Работим по техническите изисквания на всички ТВ канали.

Колко струва изработването на ТВ реклама?

Обикновено телевизионната реклама е по-скъпа от другите типове видео. Благодарение на опита ни, можем да измислим концепция, която е ефектна, без да е скъпа за изпълнение. Собствената снимачна техника и студио за пост-продукция ни позволяват допълнителна гъвкавост в разходите.
От какво зависи цената:

Броя на снимачните дни и необходимата техника

Необходимост от актьори, специални локации, специфичен реквизит, гардероб и грим

Има ли анимация, нейния обем и сложност; авторска музика, или музика от банка

Планирате да направите рекламен клип за Вашия продукт?
Свържете се с нас за безплатна консултация по концепцията и бюджета.