АНИМИРАНА ГРАФИКА
Покажете какво предлагате – кратко и ясно

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АНИМИРАНА ГРАФИКА ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

Анимираната графика (flat design animation, motion graphics) е идеален начин да се обобщят кратко и ясно абстрактни теми, сложни взаимовръзки и комплексни услуги. Много е подходяща също за представянето на информация, която не може да бъде визуализирана с конвенционално видео. Този тип представяне (обобщен като explainer video) се превърна в тренд, защото е много ефективен, особен в социалните мрежи. Най-важното при този тип видео е измислянето на интелигентна концепция, която разбираемо и недвусмислено представя сложните взаимовръзки, и обличането ѝ в подходящи визуални образи.

ПРОЕКТИ С АНИМИРАНО ВИДЕО

КАК ЩЕ ИЗРАБОТИМ ВАШЕТО АНИМИРАНО ВИДЕО

КОНЦЕПЦИЯ И СЦЕНАРИЙ

Концепцията е ключовият елемент при този тип видео. Затова екипът ни ще се запознае детайлно с темата, ще я осмисли внимателно и ще я сведе до разбираема последователност от стилизирани визии. В зависимост от темата и целевата аудитория ще бъдат подбрани адекватни визуални образи, чрез които съдържанието да се възприема интуитивно.

ИЗРАБОТВАНЕ НА АНИМАЦИЯТА И ПОСТ-ПРОДУКЦЯ

On Screen Production може да изработи всякакъв тип анимация – от класическа рисувана анимация през анимирани графични елементи до 3D изображения. Подборът на типа анимация зависи от една страна от темата и от друга – от предвидения бюджет. За цялостно завършване на посланието, видеото се озвучава с дикторски текст от професионален актьор. Внушението се допълва от подходяща музика и саунд дизайн. Можем да изработим видеото на различни езици, вкл. дикторския текст.

Колко струва анимирано видео?

Цената на анимирано видео зависи на първо място от типа и сложността на анимацията. Най-бюджетният вариант е анимирани графични елементи. Най-скъпият е 3D анимация, като има значение дали 3D обектите са схематични, или трябва да са максимално реалистични.
От какво зависи цената:

2D или 3D анимация

Броя елементи и колко детайлно е изобразяването им

Колко детайлни са движенията на елементите

Авторска музика, или музика от банка

Планирате да представите работата си с анимирано видео?
Свържете се с нас за безплатна консултация по концепцията и бюджета.
.